FIB Alumni

DADES PERSONALS
Numerari
dd/mm/aaaa
Home Dona
DADES PROFESSIONALS
NA
--
(any en què vas acabar)
DADES BANCÀRIES
Oferta 1x1 = 10

Si ets invitat per un altre usuari s'aplicara un descompte de 10€ a tú i al usuari que t'ha invitat!

Oferta Promoció Acte Acadèmic 2020

Si et fas soci numerari/sòcia numerària de FIB Alumni durant els mesos de novembre o desembre de 2020 (fins al 31 de desembre), pagaràs una única quota de 20 € fins al 31 de desembre de 2021.
Això és vàlid per a nous socis o per a socis que canviïn de júnior a numerari.

Si No
Oferta Promoció Acte Acadèmic 2021

Si t'has titulat el curs 2020-2021 i et fas soci numerari/sòcia numerària de FIB Alumni del 5 d'octubre al 31 de desembre de 2021, tindràs la quota gratuita fins al 31 de desembre de 2022.
Això és vàlid per a nous socis o per a socis que canviïn de júnior a numerari titulats el curs 2020-2021.

Si No

***** Solament s'aplicarà l'oferta amb el descompte més gran

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades al Fitxer “Listado de antiguos alumnos” responsabilitat de l’Associació d’antics alumnes de la Facultat d’informàtica de Barcelona (Cercle FIBER), amb domilici a Barcelona, c. Jordi Girona 1-3 edifici B6 (08034) per tal de gestionar les activitats associatives relacionades amb les tecnologies de la informació i les telecomunicacions i, en especial, el portal al qual ens trobem.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al

Cercle FIBER, campus nord edifici B6, c. Jordi Girona 1-3 (08034) Barcelona. cercle@fibalumni.net

També us informem que a través del portal podreu gestionar la visibilitat de les vostres dades i intervencions segons s’explica al corresponent avís legal.

Atès que tots els membres del Cercle Fiber són automàticament donats d´alta com a socis a UPC ALUMNI per proporcionar als socis del Cercle Fiber els beneficis i serveis proveïts als socis descrits a l'apartat "Acords amb altres entitats". Les dades personals requerides per aquestes altes seran transferides a dites entitats. L'usuari queda informat que dites dades seran transferides a:

UPC ALUMNI. C/Jordi Girona, 31, Edifici Til·lers, 3ª planta. 08034 Barcelona

Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través del mateix Cercle Fiber.