Avís legal

Esteu aquí

Què és?

Aquest portal, FIBAlumini, és el punt de trobada a Internet de la comunitat FIBAlumni.

L'estructura del portal són les pàgines, que contenen les eines que et permetran informar-te i col·laborar sobre els temes d'interés pels membres de l'associació.

Els tipus d'eines que pots trobar als grups són les següents:

  • Calendari.
  • Enquestes.
  • Directori de socis.
  • Repositori de documents.
  • Llistes de correu.

El portal està basat en la plataforma DRUPAL 7.0. 

Què ofereix?

La Plataforma ofereix una àmplia gamma d'eines de col laboració per trobar i publicar informació en una comunitat virtual formada per professionals d'un sector o grup d'interès.

Les eines - inclosos els contenidors d'arxius, fòrums de discussió, blogs, wikis, qüestionaris i calendaris - permeten als usuaris treballar en grup, desenvolupar i organitzar l'intercanvi de coneixements, fer contactes, presentar-se i comunicar-se amb la resta de la xarxa.

A més, hi ha eines personals - blocs d'usuaris individuals per a la publicació i edició de notícies - i un mapa de la xarxa social, una representació gràfica dels contactes personals, companys, amics propers i així successivament.

Una altra característica del disseny de la Plataforma té com a objectiu identificar les tendències, arribar a un consens, i iniciar i consolidar projectes.  

Com funciona?

L'estructura de la Plataforma ECAT es basa en portals (cada portal és l'espai virtual d'una comunitat), que poden dividir en grups i subgrups (per a grups de treball adjunt a cada comunitat). 

Quan els usuaris inscriure's com a membres d'un portal o grup, se'ls concedeix permís per accedir als continguts en aquest espai i per contribuir activament amb les eines disponibles. Es poden enviar correus electrònics als altres membres (llista de distribució), enviar missatges als fòrums i blocs, i comentar sobre els missatges dels altres, col.laborar en l'edició d'un document amb els wikis, compartir documents en els dipòsits i imatges en els àlbums de fotos, anunciar les activitats a la calendaris, respondre a enquestes, etc També poden ser convidats a participar en altres grups o portals pels Administradors de la mateixa. 

La plataforma de gestió inclou dos tipus d'usuaris o funcions que tenen drets addicionals: els administradors i moderadors d'un portal o grup en particular. 

Només els administradors tenen accés a la zona d'administració. Això els permet assignar o cancel lar l'afiliació, i decidir als privilegis de membre de portals i grups, per gestionar portals (definició i els detalls d'edició bàsiques, com noms d'usuari, o si la pertinença és ser públiques o privades), grups (la creació de grups i la definició dels seus propietats, el registre o l'eliminació dels membres del grup, etc) i eines (eines per a l'assignació de grups i portals). Els administradors també poden eliminar i editar les contribucions dels usuaris que no compleixin amb les condicions d'ús es descriu a continuació, i per supervisar les estadístiques de la plataforma. 

Els usuaris amb drets de moderador també tenen la capacitat d'eliminar i editar les contribucions. Aquesta funció d'usuari té la tasca d'estimular l'activitat de la Plataforma. 

Només l'administrador global de la Plataforma pot crear portals o assignar moderadors i els drets administratius als usuaris. 

Ús correcte del portal i dels serveis. Obligacions de l'usuari. 

No està permès l'accés i utilització als menors d'edat. 

L'usuari haurà de proporcionar informació veraç, completa i pertinent sobre la seva persona i/o empresa, i d'actualitzar aquesta informació. 

L'usuari es compromet a utilitzar el portal de conformitat amb la Llei, amb aquestes condicions generals i les particulars dels serveis concrets, i a no emprar-los a títol enunciatiu no limitatiu, per tal de: 

- Realitzar activitats il·lícites o il·legals, contràries a la bona fe, la moral, l'ordre públic.

- Realitzar activitats, i en particular difondre informació, que violin els drets de tercers, com el dret a la propietat intel·lectual i industrial, a la intimitat, a l'honor, a la pròpia imatge, al secret en les comunicacions o de la informació institucional, a la protecció de dades de caràcter personal, o qualsevol altre, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment;

- Destruir, alterar o inutilitzar la Plataforma, els sistemes informàtics del Cercle Fiber, de les administracions públiques en general o de tercers usuaris.

- Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d'usuari i contrasenya, o suplantar-ne la identitat d'un altre, de les administracions públiques o d'un tercer.

- Difondre continguts de naturalesa discriminatòria per raó de raça, sexe, ideologia, salut, religió o creences, o de qualsevol altre mena.

- Realitzar pràctiques d'inundació de correu (spamming) i, en general, difondre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, 'correu brossa', 'cartes en cadena', o de qualsevol altre mitjà d'informació.

- Vulnerar la confidencialitat de la informació que per raó de l'accés a la Plataforma l'usuari hagi pogut conèixer.

- Violar els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes a la Constitució, els tractats internacionals i en la resta de legislació.

- Introduir dades especialment protegides o que permetin saber dels perfils de les persones, és a dir, dades de caràcter personal que impliquin mesures de seguretat de nivell mig o alt. 

El Cercle Fiber es reserva el dret de retirar qualsevol opinió o intervenció que consideri inadequada, inapropiada o que sospiti que es troba en un dels supòsits prohibits a aquests avís.

Propietat intel·lectual i industrial. 

El disseny, l'ordenació, i el muntatge de la Plataforma ECAT són propietat exclusiva de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i es troba protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial. Tanmateix, els programes i aplicacions utilitzats en el ús i funcionament de la Plataforma, així com els seus continguts, són propietat dels seus autors segons s'indica en cadascun. 

El disseny, ordenació i muntatge del portal són propietat del Cercle Fiber, que ha obtingut l'autorització de la Generalitat de Catalunya per fer servir la Plataforma ECAT com a programari base del portal. 

Els usuaris es comprometen a no fer ús de tots ells fora del marc previst pels seus titulars, especialment pel previst a l'avís de reserva corresponent i a la llicència adjunta que indiqui els usos dels mateixos. En aquest sentit, es recomana als usuaris que indiquin les condicions de la llicència que hagin de regir els continguts que aportin al portal. 

En tot cas, i com a mínim, l'usuari haurà de poder cedir i garantir al Cercle Fiber, de manera no exclusiva, per tota la durada dels drets i per a tots el territoris del món, els drets de reproducció i de comunicació pública sobre els continguts, perquè puguin ser reproduïts i publicats pel Fib Alumni al portal. 

En cas que no s'indiqui una altra cosa, s'entendrà que l'usuari no pot reproduir, copiar, vendre, publicar, exhibir, posar a disposició, comunicar públicament, distribuir, traduir, transformar o modificar, sense l'autorització expressa dels titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual o industrial, la Plataforma o els seus continguts. 

Protecció de dades de caràcter personal 

Les dades de caràcter personal que els usuaris faciliten al Cercle Fiber a través del formulari d'inscripció així com totes les dades relatives a les seves intervencions al portal son emmagatzemades pel Cercle al Fitxer "Listado de antiguos alumnos" responsabilitat de l'Associació d'antics alumnes de la Facultat d'informàtica de Barcelona (Cercle Fiber), amb domilici a Barcelona, c. Jordi Girona 1-3 edifici B6 (08034) per tal de gestionar les activitats associatives relacionades amb les tecnologies de la informació i les telecomunicacions i, en especial, el portal al qual ens trobem.

Els usuaris poden exercir els drets d'accés, rectificació, modificació, cancel·lació i oposició adreçant-se al Cercle Fiber, campus nord B6 c. Jordi Girona 1-3 (08034) Barcelona. 

Per la pròpia finalitat de la plataforma (eina de comunicació, espai de networking i de intercanvi d'opinions) l'alta d'un usuari a la plataforma comporta la difusió de les dades facilitades per ells al formulari d'alta a la plataforma relatives a nom, cognoms i correu electrònic així com les relatives a les seves intervencions al portal. Ara bé, a través de "l'espai personal" de la plataforma els usuaris poden gestionar la visibilitat d'aquestes dades a través d'internet sense limitacions o exclusivament als usuaris del portal o exclusivament als seus contactes personals de la plataforma.

Atès que tots els membres del Fib Alumni són automàticament donats d´alta com a socis a UPC ALUMNI per proporcionar als socis del Cercle Fiber els beneficis i serveis proveïts als socis descrits a l'apartat " Acords amb altres entitats". Les dades personals requerides per aquestes altes seran transferides a dites entitats. L'usuari queda informat que dites dades seran transferides a: 

UPC Alumni 
Edifici Til·lers (3º planta), Campus Nord UPC 
C. Jordi Girona,31 - 08034 Barcelona

Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició a través del mateix Fib Alumni.

Responsabilitats per virus, errors i continuïtat del servei 

Dins del permès per les normes d'obligat compliment, FIB Alumni no garanteix:

- La continuïtat i disponibilitat d'aquest portal.

- L'absència de virus o elements anàlegs que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic de l'usuari, ja sigui per l'accés o l'ús del portal, els seus serveis, o els seus continguts.

- La idoneïtat i licitud de les actuacions realitzades sobre la base de la informació o continguts de tercers que es faciliten al Portal.

- La idoneïtat i licitud de la informació darrera dels enllaços del Portal que dirigeixen a altres pàgines gestionades per tercers. 

Qui utilitza aquest Portal ho fa sota la seva responsabilitat i pel seu propi compte i risc. En la mesura permesa per la Llei, el Cercle Fiber no es responsabilitza dels danys i perjudicis derivats. L'usuari serà responsable de revisar que aquesta Plataforma o els seus continguts siguin adients i estiguin lliures de qualsevol element lesiu, com ara virus i altres anomalies que poguessin causar dany. 

Per la mateixa finalitat del portal, el Cercle Fiber ni garanteix, ni sembla adequat que controlarà prèviament en tots els casos, les informacions, opinions, manifestacions i resta de continguts que l'usuari voluntàriament faciliti en els fòrums o a tercers que puguin afectar-lo a ell mateix o a altri. Per tant, a tenor del que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el responsable d'aquesta plataforma queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada de la utilització per part dels usuaris que sigui contrària a l'estipulat en aquest avís legal.

Per qualsevol incidència relativa al contingut de les intervencions al portal podeu posar-vos en contacte amb el Cercle Fiber a l'adreça de correu electrònic cercle@cerclefiber.org

Informació tècnica i "galetes" 

Quan l'usuari es connecta al Portal, l'ordinador central reconeix automàticament la seva adreça IP, dia i hora d'entrada i navegació per les pàgines del Portal, amb la finalitat de poder servir als seus interessos, responent a les peticions que es formulin en cada etapa dels serveis. A més, s'utilitzen les galetes per proporcionar serveis de comunicació personalitzada, instal·lant-los automàticament a l'ordinador de l'usuari. Cap de les galetes emmagatzema dades personals sinó solament les dades tècniques necessàries per proporcionar els serveis del Portal