Convocatòria: Assemblea General socis

Esteu aquí

31

Gener

Convocatòria: Assemblea General socis

Ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Afers de tràmit.
3. Informe de gestió 2018.
4. Tancament de l’exercici 2018.
5. Aprovació, si escau, de les modalitats i quotes per als associats, i possibles promocions.
6. Aprovació, si escau, del Pressupost 2019.
7. Eleccions a Junta Directiva.
8. Composició de la Junta Directiva.
9. Torn obert de paraules.

Documentació:

PDF icon Calendari d'eleccions