Eleccions a Junta Directiva 2023

Esteu aquí

23

Febrer

Eleccions a Junta Directiva 2023

Calendari d'eleccions

Veure el calendari d'eleccions

Candidatura Mireia Ollé

Carta candidatura

Procediment per a presentació de candidatures

Procediment per a la presentació de candidatures a la Junta Directiva de l’Associació d’antics alumnes de la FIB (FIB Alumni) per a l’Assemblea General Ordinària del dia 23 de febrer de 2023.
Segons l’article 14 dels Estatuts, és facultat de l’Assemblea General elegir els membres de la Junta Directiva.
La Junta Directiva de l’Associació d’antics alumnes de la FIB ha acordat el següent procediment per a la presentació de candidatures en l’Assemblea General Ordinària del 23 de febrer de 2023.

  1. S’obre un període de presentació de candidatures a la Junta Directiva. Perquè una candidatura es consideri vàlida s’haurà de presentar, dins del termini establert en el calendari d’eleccions a Junta Directiva, per correu electrònic a l’adreça cercle@fibalumni.net.
  2. D’acord amb els articles 8 i 16 dels Estatuts, les candidatures han de tenir un mínim de set persones, que han de ser socis numeraris de l’Associació.
  3. Les candidatures provisionals i les definitives es publicaran a la web de FIB Alumni (www.fibalumni.net).
  4. Tot el procés electoral queda regulat pels Estatuts de l’Associació i la Secretària vetllarà pel seu compliment.