Assemblea general 2022

Esteu aquí

Assemblea general 2022

Body: 

D'acord amb els estatuts de FIB Alumni, l'Associació d'Antics Alumnes de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, celebrarem l'Assemblea General ordinària el 10 de febrer de 2022 a les 18.30 h en primera convocatòria i a les 19.00 h en segona.

La sessió es realitzarà en format virtual, d’acord amb el Decret Llei 28/2021, de 21 de desembre i tindrà el següent ordre del dia:

1.    Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2.    Afers de tràmit.
3.    Informe de gestió 2020-2021.
4.    Tancament dels exercicis 2020 i 2021.
5.    Aprovació, si escau, de les modalitats i quotes per als associats, i possibles promocions.
6.    Pla d'actuació 2022.
7.    Aprovació, si escau, del Pressupost 2022.
8.    Ratificació dels nous membres de la Junta Directiva.
9.    Aprovació, si escau, de la modificació dels estatuts de l’Associació per poder fer reunions telemàtiques.
10.    Torn obert de paraules.