Energy Aware Solutions: Candidat a FiberEmprenedor

Esteu aquí

Energy Aware Solutions: Candidat a FiberEmprenedor

Body: 

Energy Aware Solutions S.L.va ser fundada al setembre 2020. És una spin-off BSC-UPC on una de les fundadores és Julita Corbalan Gonzalez, professora del Departament d'Arquitectura de Computadors (DAC) i de la FIB durant molts anys.

Julita Corbalán és la CTO de la empresa i té un 40% de l'accionariat. La resta de les accions pertanyen un 40% al seu soci Luigi Brochard i el 20% restant a UPC i BSC a parts iguals.
La empresa ofereix serveis professional per la optimització energètica de data centers. En concret, EAS instal·la, configura i ofereix suport sobre EAR. EAR és un software de sistema per gestió de la energia. EAR va ser desenvolupar en un projecte de col.laboració entre el BSC i Lenovo. EAR és el software de gestió d'energia que s'utilitza a SuperMUC-NG, el supercomputador del Leibnitz Supercomputing Center que al moment de la seva instal·lació va ser classificat a la possició 9 del Top500. La instal.lació a SuperMUC-NG es va dur a terme per Julita Corbalán però gestionada oficialment pel BSC degut a que la empresa encara no existia però va ser la motivació necessària per tirar endavant la creació de la empresa que es va veure retardada per la pandèmia del COVID-19 i la dificultat per realitzar qualsevol gestió.

A partir d’aquest punt la empresa ha realitzat diferents instal·lacions principalment a França ja que l’altre soci de l’empresa té molts contactes allà. Durant aquest any hem fet els contactes amb diferents empreses del sector de HPC per tal que la empresa estigui el millor posicionada possible en el sector de Data Centers per HPC. Durant aquest any que porten de vida hem establert una relació de negocis sòlida amb Lenovo per tal de ser partners oficials, hem participat en més de 10 propostes de negoci amb ells i hem signat contractes de col·laboració amb empresses liders al sector con HPCNow a Espanya, UCit a França o OCF al Regne Unit.

Els serveis que ofereix actualment la empresa són els mateixos d'instal·lació, configuració, suport i formació sobre EAR però adaptat a client amb possibles modificacions del codi per suportar les seves possibles restriccions o característiques hardware.
La nostre àrea geogràfica preferent és Europa però tenim contactes amb clients potencials a altres àrees com per exemple Japó.

Mèrits

Energy Aware Solutions és una empresa que té com a objectiu a mig plaç ser el software estàndard per gestió de l’energia en data centers. En aquest moment no hi ha un producte al mercat que cobreix tots els aspectes relacionats amb la optimització i control energètic des d'un punt de vista de software de sistema. La problemàtica de la gestió energètica s'ha atacat des de fa temps des d'un punt de vista principalment hardware, tant de processadors com d'infraestructura. Pel que fa al software, existien productes que oferien sol·lucions parcials com per exemple monitors de consum o llibreries a nivell usuari sempre molt experimentals i limitades pel que fa a l'aplicabilitat. En el cas de Energy Aware Solutions ofereix un software (EAR) similar al que gestiona altres conceptes de la màquina com per exemple el gestor de cues, està perfectament integrat en l’entorn d’execució ja que és totalment transparent als usuaris i els identificadors que s'utilitzen són els mateixos que el gestor de cues. La principal característica de EAR és per una banda que ofereix els principals serveis que es poden necessitar en un Data Center en quant a la gestió de l’energia com és la monitorització de treballs, del nodes de còmput i el control i configuració de les especificacions energètiques. Per altre banda, EAR es 100% transparent als usuaris.

Aquesta característica fa que no hi hagin possibles excuses a l'hora d'utilitzar-lo i per un altre banda evita possibles manipulacions malicioses per part dels usuaris. Tota la informació que utiliza EAR per optimitzar la energia està calculada en runtime i no es necessita ni “inputs” o “hints” dels usuaris ni cap mena d’informació històrica. EAR soporta clusters heterogenis on es poden definir diferents tipus de polítiques d'optimització, diferents configuracions per defecte etc. Durant l'últim any hem fet un esforç important per afegir dos requeriments bàsics per poder continuar sent el referent en quant a software de sistema: el suport a noves arquitectures i suport a les GPU.

Els pròxims reptes de l'empresa inclouen reduir al mínim les restriccions del software per soportar entorns de treball on múltiples aplicacions poden coexistir en el mateix nodes de còmput o nous paradigmes d'aplicació o models de programació diferents del que estem considerant actualment.
A curt termini, EAS continuarà oferint els seus serveis sobre EAR tant a la segona fase de SuperMUC-NG amb els nous processadors i les GPU d’Intel com al nou centre de supercomputacion d’Holanda: Snellius.

web Energy Aware Solutions