Seniordomo: Candidat a FiberEmprenedor 2022

Esteu aquí

Seniordomo: Candidat a FiberEmprenedor 2022

Body: 

SeniorDomo té com a missió que la gent gran i/o depenent pugui envellir allà on vulgui el màxim de temps possible. Com una ajuda tecnològica que empodera, protegeix i ajuda a prevenir situacions de risc les 24 hores, a qualsevol lloc del mapa.

SeniorDomo ha creat una solució de teleassistència avançada preventiva, que està constantment analitzant dades de moviment físic, constants vitals, i ubicacions de tal manera que és capaç de detectar situacions com caigudes, inactivitat inusual, pols anòmal, o desorientació. La informació és recollida amb un wearable de disseny i firmware propi que funciona autònomament amb la seva connexió de dades i veu. El dispositiu permet, a més, accionar amb un botó d’ajuda una emergència, si escau, i té mans lliures per poder parlar en cas de necessitat o per conversar amb els familiars.

La principal disrupció que aporta SeniorDomo en el sector assistencial, ve definida pel seu robot software que analitza constantment la informació en temps real i és capaç d’accionar un protocol de trucada telefònica fent d’operador trucant a familiars per intermediar en la resolució de l’emergència. Localitza al primer familiar disponible en menys de 24 hores de mitja i permet que el sistema sociosanitari optimitzi els recursos amb una atenció telefònica automatitzada que opera en qualsevol idioma les 24 hores.

Els familiars poden fer seguiment en temps real de què passa a través de la seva app Domio (alarmes, salut, ubicació, etc.).

El repte actual de l’envelliment ens porta a una demografia totalment envellida, on es requereix recolzar-se en la tecnologia per crear models híbrids d’atenció que permetin fer sostenible el sistema actual sociosanitari tant públic com privat i, amb els mateixos recursos, poder atendre a una part més gran de la població.

L'equip

SeniorDomo, compta al seu equip com a cofundador i CEO a Àngel Puertas, llicenciat en Enginyeria Informàtica per la FIB (2006) i MBA Entrepreneurship & Innovation per la UOC (2019). La seva trajectòria ha estat a consultoria tecnològica amb projectes de transformació digital durant 15 anys, fins que a finals de 2018 deixa la feina i empren SeniorDomo. De l’equip de 13 persones que té SeniorDomo, a més de l’Àngel, una altra persona ha passat per la FIB com a enginyer informàtic. Els fibers de l’equip tenen més d’un 50% de participacions de l’empresa.

L'origen

El projecte es crea de la mà de 20 famílies reals que co-dissenyen amb l’equip fundador el rellotge i la plataforma tecnològica el 2019 fins a portar al mercat el primer producte mínim viable. Actualment, SeniorDomo està present a tota Espanya donant servei a 2000 famílies amb el seu kit autoinstal·lable de teleassistència avançada basada en un rellotge que s’activa en minuts.

El futur de SeniorDomo

SeniorDomo està preparant la sortida a nous mercats a Europa, i iniciant la col·laboració també amb empreses i administracions públiques. Recentment, ha guanyat dues licitacions públiques per donar servei de teleassistència a municipis com Aitona a Lleida on la tecnologia ha sigut molt ben rebuda.

Web de SeniorDomo