[COEINF] Nova figura, el delegat de Protecció de Dades

Esteu aquí

[COEINF] Nova figura, el delegat de Protecció de Dades

Body: 

El CCII ressalta l’oportunitat d’especialització que suposa per als enginyers i enginyeres en informàtica la nova figura del delegat de Protecció de Dades.

Amb l’inici de la plena aplicació el passat 25 de maig del nou RGPD es va incorporar com a obligatòria a tot Europa una nova figura, el Delegat de Protecció de Dades. El DPD s’ha de designar a totes les administracions públiques (incloent-hi els organismes i empreses públiques) i en les empreses o entitats privades en determinats supòsits, com aquelles l’activitat principal consisteixi en el tractament massiu de dades personals, dades especialment protegides o relacionats amb condemnes o infraccions penals.

La figura del DPD es crea per estar al costat del responsable i de l’encarregat de tractament de dades personals com una figura amb funcions d’assessorament i informació, supervisió en el compliment de la legislació vigent, cooperació i enllaç amb les autoritats de control.

En aquest sentit les persones titulades en enginyeria informàtica tenen les competències específiques en matèria de regulació i legislació de productes, serveis i activitats informàtiques, ja que formen part de les competències adquirides mitjançant la formació universitària dels enginyers i enginyeres en informàtica, sent l’única formació universitària oficial que incorpora aquesta qualificació.

Font: informàTICs