[COEINF]Les competències més demandades entre els enginyers TIC

Esteu aquí

[COEINF]Les competències més demandades entre els enginyers TIC

Body: 

La capacitat de treball en equip, de comunicació, el ser resolutiu i la planificació, les competències més demandades entre els enginyers TIC

L’Associació de Professionals TIC de Catalunya, integrada per Telecos.cat, GrausTIC i COEINF, ha realitzat un estudi comparatiu de les seves necessitats formatives i competencials. L’estudi detecta noves necessitats formatives (com l’ètica i la formació empresarial) i algunes mancances tècniques entre els recent titulats (en àrees com la seguretat i l’anàlisi de dades).

L’informe se centra especialment en les competències que s’espera que l’alumnat desenvolupi al llarg de la seva formació, i que la seva activitat professional li requerirà, i  qüestiona directament si aquesta convergència educativa és identificada pels professionals del sector.

Les competències transversals més importants són: la capacitat de treballar en equip, la capacitat de comunicació, el ser resolutiu i la capacitat de planificació.

La capacitat de comunicació, la capacitat de planificació i el ser innovador i creatiu han guanyat clarament importància, mentre que el compromís amb l’empresa i l’orientació al client s’han relegat a posicions de menor importància.

Si vols més informació, consulta el web d'InformàTICs.