El lideratge del segle XXI és a l’espai digital

Esteu aquí

El lideratge del segle XXI és a l’espai digital

Body: 

La transformació digital és estratègica en la nova economia. I encara més amb la crisi de la Covid-19.

El nivell d'avenç d’un país ve determinat, sobretot, per un ecosistema on hi conflueixen les infraestructures de xarxa, els serveis, les tecnologies web i els usuaris finals (individus, empreses, govern). L’economia digital és, per tant, un facilitador pel desenvolupament i, en un context de pandèmia, una palanca per a la transformació digital, tecnològica i d’innovació.

Sens dubte el virus ha estat un accelerador d’aquesta transformació digital, derivada d'una necessitat sense precedents. La comunitat TIC ja hem tingut un paper clau en la creació de solucions per alleugerir-ne l’impacte i ajudar en la seva prevenció i detecció. Hem desplegat transformacions de processos, implantant el teletreball i l’educació a distància, hem reforçat la ciberseguretat, hem donat suport en serveis essencials com són el sanitari, el científic o l’alimentari, hem treballat amb sistemes per rastrejar els contagis i un llarg etcètera. Però els principals reptes i oportunitats encara estan per venir.

En termes generals, el sector TIC català està en un bon moment i així ho demostren les dades del Baròmetre del CTecno. En el darrer semestre s’han creat 10.000 llocs de treball i el 40% de les empreses del sector preveu incrementar ingressos el 2020. L'ocupació en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) mostra el creixement més gran de generació d'ocupació dels últims anys i és superior al creixement del conjunt de l'economia catalana. Aquest fet el situa com un dels àmbits d'activitat amb més bones perspectives econòmiques i socials. Segons dades de l'enquesta de població activa del quart trimestre de 2019, el sector TIC ocupa a Catalunya 114.300 persones, el 3,3% de la població total ocupada a Catalunya.

No podem deixar de comentar que ens trobem amb un handicap essencial com és la falta talent qualificat per cobrir la demanda de professionals, especialment talent femení. Les dones només representen un 8% de les posicions tècniques i especialitzades, percentatges similars al del lideratge de les empreses tecnològiques, i amb uns salaris un 20% més baixos.

Consolidar el lideratge de l’economia digital del segle XXI és el repte. Per això cal que siguem capaços de sumar des de les institucions, les empreses i la universitat tot recordant el pensament de Peter Drucker: "la millor manera de predir el futur és crear-lo". Des de FIB Alumni i des de la FIB tenim la responsabilitat d’assumir responsabilitats de present per a crear un futur millor, de participar i fomentar el futur digital, d’assegurar-nos d’eliminar la bretxa digital. Entre tots i entre totes!