humanITcare (FollowHealth): Candidat a FiberEmprenedor

Esteu aquí

humanITcare (FollowHealth): Candidat a FiberEmprenedor

Body: 

HumanITcare és una plataforma que col·lecciona i analitza dades del món real, mitjançant intel·ligència artificial per a proporcionar un seguiment objectiu de la salut.

Trajectòria

humanITcare és una empresa fundada a Barcelona el 2018 per Nuria Pastor (psicòloga, 50%) i Unai Sanchez (Fiber, 50%). Unai Sanchez és el CTO de l'empresa i es va formar en el Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI) de la FIB, amb especialitat en computació avançada. També va treballar en l'inLab durant els seus estudis i en el seu Treball Final de Màster.

humanITcare es va finançar inicialment amb capital aportat pels socis. En aquest any, gràcies a beques atorgades per l'Institut Europeu de la Tecnologia i la Innovació, humanITcare ha pogut continuar creixent i millorant els seus serveis, també gràcies a la col·laboració estreta amb l'inLab, que ha proporcionat treballadors d'àmplia experiència i capacitat.

humanITcare és una empresa tecnològica que treballa en l'àmbit de salut per oferir un millor seguiment a pacients. Actualment, treballa amb hospitals i la indústria farmacèutica a Espanya, però a finals d'any començarà la seva expansió a altres països Europeus com Alemanya i Bèlgica.

El servei principal que ofereix humanITcare és una plataforma per al seguiment de pacients. Aquesta plataforma capta dades de diversos dispositius (principalment mòbils, però també wearables o bascules intel·ligents) per generar informació sobre el comportament, sociabilitat, activitat física i altres paràmetres de la salut del pacient.

Mèrits

Els reptes que humanITcare pretén afrontar són la manca de temps en consulta, l'escassa monitorització dels pacients i la poca informació i de baixa qualitat que seguiment que s'obté amb els mètodes tradicionals. De mitjana, els metges passen la meitat de la seva jornada escrivint a l'ordinador, el que no li deixa temps per atendre correctament als pacients. A més, per cada pacient, segons les guies clíniques, haurien d'invertir 30 minuts en el seu seguiment, cosa que no es fa pel temps que no disposen dels metges. Per si fos poc, emprant els mètodes tradicionals de seguiment, es perd molta informació del que passa entre visita i visita i la informació que es pot recollir en el dia de la visita, moltes vegades no és objectiva.

La manera en què humanITcare resol aquests problemes és mitjançant la recollida de les dades esmentades anteriorment, als quals se'ls apliquen diversos processats per millorar la qualitat de les dades i després se'ls apliquen models per obtenir informació més significativa per als professionals mèdics. Tota aquesta nova informació és transmesa al professional de manera codificada perquè no hagi de perdre temps redactant informes. A més, humanITcare disposa de models creats mitjançant Deep Learning que permeten detectar quan un pacient està empitjorant, per generar alertes per al mateix pacient, però també per al seu entorn i el professional.

En molt poc temps, humanITcare ha aconseguit tenir un producte comercialitzable, gràcies a l'ús de metodologies àgils i a la priorització dels paquets de treball segons el seu cost-valor. També ha accelerat el desenvolupament de la plataforma l'ús de serveis en el núvol, que ha estalviat temps de desenvolupament.

Tot això s'ha aconseguit sempre mantenint una qualitat alta del programari sense prescindir de la privacitat dels pacients. S'han utilitzat tècniques d'anonimització i de encriptació i s'han seguiodo guies de GDPR per assegurar que les dades dels pacients sempre estaran segurs.

En la nostra curta, però intensa història, hem pogut comptar amb diversos treballadors que de forma temporal han aportat moltíssim valor a l'empresa. Hem comptat amb dos programadors provinents de cursos de formació de Barcelona Activa. Hem comptat amb una persona provinent de del programa d'internacionalizacion IES per a totes les tasques de màrqueting. I en dues col·laboracions amb l'inLab FIB, hem tingut el plaer de poder treballar juntament amb quatre desenvolupadors i una gestora de projectes, de qualitat i professionalitat immillorables. En el futur pròxim, esperem poder comptar amb més talent provinent de la FIB, perquè treballem junts en la millora dels serveis i desenvolupament de nous serveis amb alt impacte en la salut.

http://humanitcare.com/