Manifest professions d'Enginyeria i Enginyeria Tècnica en Informàtica

Esteu aquí

Manifest professions d'Enginyeria i Enginyeria Tècnica en Informàtica

Body: 

La sentència del Tribunal Suprem relativa al contenciós administratiu ordinari 3006/2019 del 16 de desembre de 2020, agreuja la discriminació de les professions d’Enginyeria en Informàtica i d’Enginyeria Tècnica en Informàtica.

La sentència posa en perill la seva pròpia naturalesa i fa palesa la inoperància de les institucions per tal de solucionar un problema que ja fa massa temps que existeix. Sentències d’aquest tipus, on no hi ha marge per a la correcta interpretació per part dels tribunals sense una legislació justa, generen perillosos precedents que calen ser esmenats quan abans. El mateix Tribunal Suprem afirma que “no concurre el imperativo legal que obligue al Gobierno de la Nación a dictar un Real Decreto que determina la inclusión en la composición del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información, de representantes de los Colegios Profesionales de Ingeniería Técnica en Informática”, la qual cosa, més enllà de la singularitat de la pròpia sentència, constitueix una greu situació d’indefensió jurídica de les nostres professions.

Manifest