Eleccions a Junta Directiva 2019

Esteu aquí

07

Gener

Eleccions a Junta Directiva 2019

Calendari d'eleccions

Veure el calendari d'eleccions

Candidatura de Benito Cerrillo 

Carta candidatura

Procediment per a presentació de candidatures

Procediment per a la presentació de candidatures a la Junta Directiva de l’Associació d’antics alumnes de la FIB (FIB Alumni) per a l’Assemblea General Ordinària del dia 31 de gener de 2019.
Segons l’article 14 dels Estatuts, és facultat de l’Assemblea General elegir els membres de la Junta Directiva.
La Junta Directiva de l’Associació d’antics alumnes de la FIB ha acordat el següent procediment per a la presentació de candidatures en l’Assemblea General Ordinària del 31 de gener de 2019.

  1. S’obre un període de presentació de candidatures a la Junta Directiva. Perquè una candidatura es consideri vàlida s’haurà de presentar, dins del termini establert en el calendari d’eleccions a Junta Directiva, per correu electrònic a l’adreça cercle@fibalumni.net.
  2. D’acord amb els articles 8 i 16 dels Estatuts, les candidatures han de tenir un mínim de set persones, que han de ser socis numeraris de l’Associació.
  3. Les candidatures provisionals i les definitives es publicaran a la web de FIB Alumni (www.fibalumni.net).
  4. Tot el procés electoral queda regulat pels Estatuts de l’Associació i la Secretària vetllarà pel seu compliment.